iBurmistrz Nasielska informuje, że w związku z realizacją zadania pt. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kosewo, gm. Nasielsk” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pt.” Budowa małych sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie wiejskim” na odcinku Kosewo-Nasielsk nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Prace potrwają do 25 września br.