W związku z zawiadomieniem wykonawcy robót polegających na „Przebudowie drogi wojewódzkiej 571, polegających na rozbiórce istniejącego i budową nowego obiektu  mostowego w km. 29+938 nad rzeką Nasielną w miejscowości Stare Pieścirogi gm. Nasielsk” - informujemy, że w dniu 21 sierpnia 2017r., zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu, zatwierdzona projektem nr NI-D-1.8022.2.657.2017.AB.

Most będzie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego i zostanie poprowadzony objazd przez miejscowość Chlebiotki.