prośba do sołtysów kamienie przy drodzeProśba Burmistrza Nasielska do sołtysów o poinformowanie mieszkańców o braku zgody na zanieczyszczanie terenu pasa drogowego, które utrudnia bądź uniemożliwia wykaszanie poboczy i rowów.