IMG 20191024 114847W dniu 24 października 2019r. Szkoła Podstawowa w Dębinkach obchodziła XIII rocznicę nadania jej imienia Jana Pawła II. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu przez wszystkich uczestników uroczystości Hymnu Państwowego Pani Dyrektor Grażyna Menich- Masanowska serdecznie przywitała gości, rodziców i całą społeczność szkolną.

Po zakończeniu Mszy św. odprawionej przez Proboszcza Parafii p.w. św. Rocha w Cieksynie ks. Ryszarda Kolczyńskiego odbył się program słowno- muzyczny, przygotowany przez najstarszych uczniów. Zwieńczeniem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości: Pana Marka Maluchnika- Sekretarza Nasielska, Pana Dariusza Kordowskiego- Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku, Pani Hanny Pietrzak –Dyrektora Centrum Usług Wspólnych oraz Pani Agaty Nowak- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.