IMAG0520W dniu 6 grudnia 2018 roku w jednostce OSP Nasielsk odbyło się uroczyste przekazanie przez Burmistrza Nasielska Pana Bogdana Ruszkowskiego oraz Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Pana Radosława Rybickiego sprzętu na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nasielsk, który zakupiono w ramach programu „OSP-2018”.

To kolejne w tym roku tak duże zakupy specjalistycznego sprzętu strażackiego dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nasielsk. Sprzęt został zakupiony w ramach pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „OSP- 2018”. Kwota dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wyniosła ok. 35%. Jestem przekonany, że zakupiony sprzęt będzie dobrze służył naszym strażakom, którzy zawsze są wszędzie tam, gdzie zagrożone są życie, zdrowie i mienie.
Zakupiony sprzęt :
1. Zestaw ratownictwa medycznego PSP-R-1 dla OSP Psucin – 5.389,20 zł,
2. Piła łańcuchowa spalinowa dla OSP Jaskółowo – 6.396,00 zł,
3. Motopompa pływająca dla OSP Nuna – 4.797,00 zł,
4. Motopompa szlamowa dla OSP Krzyczki – 6.457,50 zł,
5. Silnik zaburtowy dla OSP Cieksyn – 11.600,00 zł,
6. Drabina strażacka dla OSP Jackowo – 6.888,00 zł.
Zakupiono również ze środków Gminy kamerę termowizyjną dla OSP Nasielsk za kwotę 7.255,72 zł.
Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do usuwania następstw klęsk, katastrof i innych wypadków oraz zdarzeń związanych ze zjawiskami przyrodniczymi. Dziękuję Panu Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za wsparcie finansowe naszych jednostek, które znacząco wpłynie na sprawność bojową naszych jednostek.

                                                                                        

                                                                              BURMISTRZ NASIELSKA
                                                                                 Bogdan Ruszkowski