Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nasielsk poprzez organizację zajęć i zawodów w zakresie boksu” złożoną przez MLKS ZBIK Nasielsk. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie Burmistrza Nasielska dotyczące w/w oferty.

- pobierz ofertę -

- pobierz ogłoszenie -