Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

info2 1

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski w towarzystwie Dyrektora Nasielskiego Ośrodka Kultury – Marka Tyca podpisał z Dyrektorem Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie – Pawłem Cukrowskim oraz Zastępcą Dyrektora – Magdaleną Biernacką porozumienie o współorganizacji przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pod nazwą „Upamiętnienie Bitwy nad Wkrą”.

W ramach porozumienia Urząd Marszałkowski jako współorganizator pokryje do kwoty 10 460 zł koszty organizacji uroczystości, które odbędą się 21 sierpnia br. w Borkowie. Wykonawcą zadania będzie Nasielski Ośrodek Kultury. Za realizację projektu odpowiada Wydział Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku.