IMG 565331 października Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski w obecności Skarbnika Nasielska Rafała Adamskiego oraz Kierownika Wydziału IZP Radosława Kasiaka podpisał umowę z wyłonioną w przetargu firmą GAMAK Sp. z o. o. z Jastrzębia Zdroju w sprawie utworzenia w Nasielsku gminnego lodowiska.

Obiekt będzie dostępny dla mieszkańców od 1 grudnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku na terenie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku. W ramach podpisanej umowy:
– przez pierwsze 2 lata firma dokona montażu i demontażu lodowiska o pow. 600 m²; po tym okresie wybrane zostanie stałe miejsce na lodowisko;
– wykonawca dokona przeszkolenia dwóch osób z zakresu obsługi lodowiska;
– otrzymamy 15 kasków, 50 par łyżew, 3 chodziki, suszarkę i ostrzałkę do łyżew.

Całość zamówienia wyniesie 491 385 zł.