102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

W dniu 18 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyły się pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych przez Komisarza Wyborczego w Warszawie III do przeprowadzenia na terenie Gminy Nasielsk wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Podczas wspomnianych posiedzeń Obwodowe Komisje Wyborcze dokonały wyboru ze swoich składów Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących.

Szczegóły poniżej:

Ukonstytuowanie się Obwodowych Komisji Wyborczych