IMG 7370W ramach inicjatywy lokalnej zakupiono sprzęt do tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym, który wykorzystywany będzie podczas zajęć szkolnych, pozalekcyjnych oraz rozgrywek sportowych. Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Młodzieżowy Klub Sportowy uczniowie będą mogli realizować swoje pasje oraz rozwijać umiejętności z zakresu tenisa stołowego. Stowarzyszeniu gratulujemy podjętej inicjatywy!

 

Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Nasielsk, że do 30 września br. istnieje możliwość składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej (szczegóły: https://nasielsk.pl/info/dla-mieszkancow/zycie-codzienne/zloz-wniosek-w-ramach-inicjatywy-lokalnej). Czekamy na kolejne kreatywne pomysły!