informacjaNa prośbę Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie poniżej zamieszczamy dwie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r.:

 

- w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego,

- zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczy, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

.
Ponadto zamieszczamy przekazane również przez Delegaturę KBW w Warszawie uaktualnione zestawienia liczby urzędników wyborczych w poszczególnych gminach.

 

pdf22 - Pobierz uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych (...) -

pdf22 - Pobierz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych  -

excel - Pobierz zestawienie liczby urzędników wyborczych w gminach - -