Publikujemy Uchwałę nr XVI/147/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

PDF Icon -Pobierz_Uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników