informacja1Publikujemy Uchwałę nr XXIII/155/2020 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 listopada 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego wraz z harmonogramem dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego.

 

 

pdf22-Pobierz Uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego