Publikujemy Uchwałę nr XXI/141/2020 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 września 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego wraz z harmonogramem dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego.

pdf -Pobierz-Uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego