mmmmPlakat Twoj e PIT 22.11.2018 1W dniu 28 marca 2019 roku o godz. 9:00 przy współpracy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim i Burmistrza Nasielska w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku (sala konferencyjna, pokój 112) zostanie przeprowadzone spotkanie z pracownikami Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim, mające na celu prezentację usługi „Twój e-PIT”, jej walory tj. szybkość, łatwość i dostępność rozliczenia się w dowolnym miejscu, szybszy obieg takiego dokumentu i w rezultacie przyspieszenie zwrotu nadpłaty podatku – do 45 dni od dnia złożenia rozliczenia, a także przybliżenie jak działa usługa, jak krok po kroku zaakceptować i wysłać zeznanie podatkowe za 2018 rok.

 

„Twój e-PIT” to bezpłatna usługa, umożliwiająca zaakceptowanie i wysłanie wstępnie przygotowanego zeznania podatkowego za pomocą komunikacji elektronicznej. Nie jest przy tym konieczne posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Niezbędna natomiast jest wiedza w zakresie danych identyfikacyjnych podatnika (PESEL lub NIP i data urodzenia) oraz danych autoryzujących.

Poniżej kilka istotnych informacji o usłudze:

Twój e-PIT to przygotowane zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38

Znajdą w nim Państwo w nim m.in. swój dochód, kwotę nadpłaty/do zapłaty oraz dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak ulga na dzieci i dane organizacji pożytku publicznego, a także numer rachunku bankowego.
Dane te można uaktualnić.

Jak działa Twój e-PIT:

1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT.

2. Uwierzytelnij się
• Wpisz swoje dane:
- PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
- kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017
- jedną z kwot przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018 i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za rok 2017
• lub użyj profilu zaufanego.

3.Sprawdź swoje dane. Teraz możesz:
• zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
• jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na:
— wspólne z małżonkiem
— jako osoba samotnie wychowująca dzieci
• zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% podatku
• zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę
• dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
• odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę
• nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone.

4.Zaakceptuj i wyślij zeznanie.

5.Pobierz UPO.

Zachęcamy mieszkańców do udziału w spotkaniu i do skorzystania z możliwości rozliczenia rocznego zeznania z wykorzystaniem prezentowanej usługi.