Banner duzyTrwa II edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM)

Do 30 kwietnia br. mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą zgłaszać projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM). To wyjątkowa okazja do promowania  ciekawych własnych pomysłów na rzecz mieszkańców, które poprawią funkcjonowanie miasta, gminy, ale też całego regionu.

Do rozdysponowania jest 25 mln zł. Przy czym maksymalna wartość projektu inwestycyjnego wynosi 1 mln zł, a nieinwestycyjnego to 200 tys. zł. 

Ważne - projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza. Zgłoszenia projektu w imieniu osoby małoletniej dokonuje jej przedstawiciel ustawowy.

Proponowane projekty mogą być realizowane tylko na nieruchomościach województwa, a także muszą mieścić się w katalogu zadań o charakterze wojewódzkim.  Dodatkowo termin realizacji proponowanych przedsięwzięć musi dotyczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi mieć poparcie minimum 50 mieszkańców województwa!

 

Harmonogram BOM:

–6-30 kwietnia 2021 r.  – nabór projektów,

–4 maja-18 czerwca 2021 r.  – ocena projektów,

–do 30 czerwca 2021 r. – informacja o wynikach oceny projektów,

–23 sierpnia-19 września 2021 r. – głosowanie,

–do 30 września 2021 r. – ogłoszenie wyników głosowania,

–rok 2022 – realizacja projektów.

 

Zachęcamy mieszkańców Gminy Nasielsk do zgłaszania projektów! 

Szczegółowe informacje: https://bom.mazovia.pl/