komisje rady1.Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
22 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz.10.00

2.Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
22 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz.11.00

 

3.Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
22 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 12.00

4.Komisja Budżetu i Finansów
22 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00

5.Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
23 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 13.00

Wszystkie komisje odbędą się w trybie zdalnym.