Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku:

 1.Komisja Rolnictwa - 5 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz.12.00,

2.Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 5 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz.13.00,

3.Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz.14.00,

4.Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 10 grudnia 2019 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00,

5.Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 11 grudnia 2019 r. tj. (środa) o godz. 14.00,

6.Komisja Budżetu i Finansów z przewodniczącymi komisji - 12 grudnia 2019 r. tj. (czwartek) o godz. 14.00,

7. Komisja Rewizyjna - 13 grudnia 2019 r. tj. (piątek) o godz. 10.00,

8. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 20 grudnia 2019 r. tj. (piątek) o godz. 10.00.