Terminarz komisji RM1. Komisja Oświaty Kultury i Sportu - 7 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 11.00

2. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 7 grudnia 2022r. (środa) o godz. 12.00

3. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 7 grudnia 2022 r. (środa) o godz.13.00

4. Komisja Rolnictwa - 8 grudnia 2022r. (czwartek) o godz. 10.00

5. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 10.30

6. Komisja Budżetu i Finansów z przewodniczącymi komisji - 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00