terminarz komisji RM1. Komisja Statutowa - 26 października 2022 r. (środa) o godz. 10.30

2. Komisja Oświaty Kultury i Sportu - 26 października 2022 r. (środa) o godz. 11.00

3. Komisja Budżetu i Finansów - 26 października 2022 r. (środa) o godz. 13.00

4. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 26 października 2022 r. (środa) o godz.14.00