Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
21 sierpnia (środa) 2019, godz. 10.00

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
21 sierpnia (środa) 2019, godz. 12.00

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
27 sierpnia (wtorek) 2019, godz. 14.00

Komisja Budżetu i Finansów
27 sierpnia (wtorek) 2019, godz. 15.00

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
28 sierpnia (środa) 2019, godz. 12.00

Komisje odbywają się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.