test 398315022618441.    Komisja Budżetu i Finansów
4 grudnia 2018 r. tj. (wtorek) o godz.14.00

2.    Komisja Oświaty, Kultury i sportu
7 grudnia 2018 r. tj. (piątek) o godz.12.00

3.    Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
10 grudnia 2018 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14.00

4.    Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
10 grudnia 2018 r. tj. (poniedziałek) o godz. 15.00

5. Komisja Rolnictwa
    11grudnia 2018 r. tj. (wtorek) o godz.12.00

6. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
    11 grudnia 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 13.00

7. Komisja Budżetu i Finansów wraz z przewodniczącymi stałych    
    komisji
         11 grudnia 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00