1.Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - 19 czerwca 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 12.00

2.Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 19 czerwca 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00

3.Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 19 czerwca 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 15.00

4.Komisja Budżetu i Finansów - 20 czerwca 2018 r. tj. (środa) o godz. 14.00