test 398315022618441. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   27 marca 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 13.00
2. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego                  27 marca 2018 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00
3. Komisja Budżetu i Finansów                                                  28 marca 2018 r. tj. (środa) o godz. 14.00