komisjaPoniżej przedstawiamy terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku:

1. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 25 marca 2019 r. tj. (poniedziałek) o godz. 13:00 

2. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego – 25 marca 2019 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14:00

3. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej – 26 marca 2019 r. tj. (wtorek) o godz. 13:00

4. Komisja Budżetu i Finansów – 26 marca 2019 r. tj. (wtorek) o godz. 14:00

5. Komisja Rolnictwa – 27 marca 2019 r. tj. (środa) o godz. 13:00

6. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – 27 marca 2019 r. r. tj. (środa) o godz. 14:00