Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

DebataPrzypominamy, że w środę 26 czerwca br. o godz. 16.00 upływa termin na dokonanie zgłoszenia przez mieszkańców Gminy Nasielsk, którzy chcieliby zabrać głos podczas debaty nad "Raportem o stanie gminy Nasielsk za 2018 rok", która odbędzie się na sesji Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek).

Przypominamy również, iż mieszkaniec Gminy Nasielsk, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem jest zobowiązany złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Nasielsk – według wzoru zamieszczonego poniżej. Zgłoszenia przyjmowane są w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku (parter) w godzinach pracy Urzędu. O zakwalifikowaniu do debaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz ich poprawność (spełnienie wymogów formalnych).