urzadSzanowni Państwo,

z uwagi na niepewną sytuację światową w kontekście panującej epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz brak procedur umożliwiających zagwarantowanie bezpieczeństwa epidemiologicznego, istnieją wątpliwości co do bezpiecznej organizacji turnieju Puchar Polski Teqball Nasielsk 2020, mającego międzynarodowy charakter. Na powyższą imprezę zostali zaproszeni goście z wielu różnych państw, między innymi dotkniętych obecnością wspomnianego wirusa, takich jak Francja.

W celu rozwiania powyższych wątpliwości postanowiłem skonsultować swoje stanowisko z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, Kierownikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku. Ze wszystkich trzech miejsc otrzymałem zalecenie, by powstrzymać się od organizacji imprezy szczebla międzynarodowego z uwagi na zbyt wysokie ryzyko przeniesienia wirusa SARS-CoV-2 na teren gminy Nasielsk oraz powiatu nowodworskiego, a tym samym narażenie mieszkańców oraz uczestników turnieju na zachorowanie na COVID-19.

W świetle przedstawionych informacji zdecydowałem o odwołaniu wydarzenia Puchar Polski Teqball Nasielsk 2020 zaplanowanego na 7 marca 2020 roku.

Jednocześnie podtrzymuję swoją wolę objęcia patronatem wyżej wymienionego wydarzenia sportowego w późniejszym terminie, zaakceptowanym przez obie strony, w momencie gdy sytuacja globalna dotycząca wirusa SARS-CoV-2 zostanie ustabilizowana, a organizacja turnieju nie będzie niosła ze sobą zagrożenia dla zdrowia i życia uczestników oraz mieszkańców gminy Nasielsk.

                                                                                                          Z poważaniem,

                                                                                              Andrzej Waldemar Kordulewski
                                                                                              Zastępca Burmistrza Nasielska