TELEFONY_ZAUFANIANa prośbę Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poniżej publikujemy numery telefonów pod którymi udzielana jest bezpłatna pomoc. 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia", tel. 800 12 00 02 - oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Więcej na stronie https://www.niebieskalinia.pl/

Telefon zaufania dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim, tel. 801 889 880 - infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17:00 do 22:00 z wyjątkiem świąt państwowych. 

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania, tel. 800 199 990 - infolinia czynna codziennie w godzinach 16:00-21:00.