Tak było - książka o księdzu TomasińskimPrzy udziale wydawnictwa Apostolicum ukazała się książka pt. „Tak było” opisująca dzieje Honorowego Obywatela Miasta Nasielska - księdza Tadeusza Tomasińskiego. Wspomnienia księdza Warszawa, Rzym, Paryż spisała Pani Teresa Błażejewska - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, redaktorka wielu wydawnictw m.in. Wiedzy Powszechnej i pism poświęconych zdrowiu psychicznemu. Ksiądz Tadeusz Tomasiński opowiada m.in. o ważnych wydarzeniach poprzedzających II wojną światową, okupację hitlerowską, Powstanie Warszawskie. W książce pojawia się również jego rodzinny Nasielsk, jego dom przy ulicy Kilińskiego 19 czy wspomnienia z jubileuszu pięćdziesięciolecia kapłaństwa w naszym mieście oraz wręczenie przez ówczesnego Burmistrza Nasielska - Pana Bernarda Muchę Honorowego Obywatelstwa miasta Nasielska.

Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski zakupił ww. publikację i przekaże książki do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku oraz do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu naszej Gminy.

Książka zawiera 336 stron, wzbogacona jest fotografiami, również tymi z Nasielska. Zapraszamy do lektury.

Książkę można także zakupić za pośrednictwem strony wydawnictwa - https://www.apostolicum.pl/shop/?p=2&id_product=3359&fbclid=IwAR228El491uJUCjeUk7JRkV5oEdL1xbnE5cJlybVyVHREeAeChyTpQke39A