IMG 3217W dniu 6 grudnia br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nasielsku oraz Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich wraz z opiekunami zorganizowali zbiórkę pieniędzy w ramach akcji „Szlachetna paczka”. Zachęcali pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Urzędu Miejskiego oraz mieszkańców Nasielska do włączenia się w akcję poprzez kupowanie ozdób świątecznych, wykonanych przez uczniów obu szkół i ich rodziców. Wolontariusze częstowali także kanapkami ze smalcem wykonanymi na zajęciach kulinarnych. Wszystko to, by pomóc rodzinie Pani Ani samotnie wychowującej dwójkę dzieci. Organizatorzy akcji zachęcają wszystkich do niesienia pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Każdy z nas ma w sobie dobro, dzielmy się nim!