DSC04942Sadzenie drzew to wymowny symbol wielu ekologicznych akcji. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku od wielu lat prowadzone są szeroko pojęte działania proekologiczne. Jakość tych przedsięwzięć jest na tyle pożyteczna, że placówka co roku wpisuje je w program Zielonej Flagi. Prowadzony przez Fundację Partnerstwo Dla Środowiska ma on charakter ogólnopolski a najlepsi jego realizatorzy otrzymują międzynarodowy certyfikat, który jest honorowany na całym świecie. Mając dotychczas już  3 takie wyróżnienia w tym roku szkolnym nasielska ekoszkoła rozszerza swoje pomysły o efektywne urządzanie przyszkolnych terenów zielonych. W ramach projektu „Łączy Nas Altana Zrozumienia”, dofinansowanego  z programu TESCO „Decydujesz, pomagamy” a realizowanego ze szkolną społecznością od początku czerwca do końca września przez Nasielską Fundację Wspierania i Rozwoju Edukacji udaje nam się wzbudzać pozytywne emocje i wspólnie tworzyć przyjazne miejsca do nauki i zabawy.

Po czerwcowych działaniach którymi były kwiatowa galeria na szkolnym płocie oraz barwna parada ulicami miasta z hasłami ekologiczno – obywatelskimi przyszedł czas na wrześniowe inicjatywy szkolnych ogrodników. Przy nowopowstałym skalniku postanowiliśmy posadzić „Dąb Mądrości”. Do tego symbolicznego gestu zaprosiliśmy w dniu 15 września uczestników szkolnego wydarzenia jakim było Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W asyście artystów wykonawców i gości burmistrz i dyrekcja szkoły dokonali symbolicznego posadzenia sadzonki dębu. Uczennica Patrycja Czyż odczytała wiersz będący przesłaniem tej ceremonii.  Mamy nadzieję, że to co robimy eko dla siebie, szkoły, gminy będzie służyć pokoleniom. Inspirujemy, łączymy i coraz mądrzej i silniej kroczymy z Zielona Flagą. Zaplanowany na dzień 28 września  podwieczorek grantowy pod hasłem „Jak dobrze nam” to okazja do podsumowania 4-miesięcznych zadań projektowych. Z dużą motywacją do dalszych efektywnych działań został przygotowany ciekawy spektakl słowno - muzyczny. Wymierne rezultaty projektu „Łączy Nas Altana Zrozumienia” zaprezentowano w opracowanym przez realizatorów folderze. Wierzymy, że symboliczny „Dąb Mądrości” będzie nam długo przypominał, że za nami zrealizowany projekt a przed nami dużo działań, które będą zbliżać nas  do siebie i natury. Na zakończenie przytaczamy odczytany wiersz.    

Ziemio nasza, Ziemio miła,   

Tyś nas wszystkich wykarmiła.   

Twe powietrze, lasy, woda   

To największa Twa uroda.         

Więc człowieku! Pilnuj srodze,         

By nie padło wszystko w trwodze,         

Bo gdy zniszczysz wszystko wszędzie,         

To i Ciebie tu nie będzie!

Elżbieta Wróblewska