W dniu 23 czerwca 2017 roku odbyło się szkolenie z zakresu spraw obronnych dla pracowników Urzędu Miejskiego. Szkolenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
Celem Szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi poniższej tematyki:
1)    Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacji podnoszenia gotowości obronnej państwa;
2)    Świadczenia osobiste i rzeczowe realizowane przez organy administracji publicznej na potrzeby Sił Zbrojnych RP;
3)    Kierowanie bezpieczeństwem narodowym – metodyka planowania działań na stanowisku kierowania;
4)    Sposoby przekazywania decyzji i zadań operacyjnych w ramach Stałego Dyżuru, prowadzenie dokumentacji Stałego Dyżuru;
5)    Rola i miejsce organów administracji publicznej w realizacji zadań wynikających z roli państwa gospodarza;
6)    Przedsięwzięcia organów administracji publicznej województwa wynikające z organizacji i funkcjonowania Akcji Kurierskiej;
7)    Rola i miejsce organów administracji publicznej w realizacji zadań wynikających z doręczenia kart powołania do czynnej służby wojskowej.
W szkoleniu uczestniczyło 27 osób. Szkolenie przeprowadził Pan Andrzej Dybowski – wykładowca Akademii Obrony Narodowej.