Informacja o szkoleniuMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie.