MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADCZY
w POMIECHÓWKU

zaprasza na szkolenie:
                 
Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne 2014-2020.

20.04.2018 r. (piątek) godz. 10.00

budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Pomiechówek, ul. Ogrodnicza 6

Wykładowca:pracownik MODR O/Poświętne