12.10.2022 Informacja o szkoleniu 1

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Pomiechówku biuro w Nasielsku zaprasza na szkolenie stacjonarne „Dobre praktyki rolnicze mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i program azotanowy”.

Termin szkolenia: 12 października br. godz. 10:00

Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (sala konferencyjna)

Kontakt: 609 737 172