Informacja o szkoleniuInformujemy, że Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Pomiechówku ODR Nasielsk organizuje szkolenie stacjonarne pt. Integrowana Ochrona Roślin z uwzględnieniem monitoringu agrofagów i wsparcia podejmowania decyzji w zwalczaniu organizmów szkodliwych w oparciu o aplikacje powstałe w projekcie EDWIN.

Szkolenie odbędzie się 21 września 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (sala 112).