szkolenie ngoWzorem lat ubiegłych dnia 08.11.2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nasielsk w temacie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom). W spotkaniu aktywnie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych organizacji chcący pogłębić swoją wiedzę z w/w zakresu. Prowadzący szkolenie ekspert w dziedzinie współpracy z NGO Pan Artur Gluziński poinformował o zmianach w regulacjach prawnych dotyczących pozyskiwania dotacji z budżetu JST.  Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał materiały przydatne do składania ofert w kolejnym roku kalendarzowym.