informacja1Burmistrz Nasielska serdecznie zaprasza przedsiębiorców z terenu Gminy Nasielsk na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Podczas spotkania omówione zostaną możliwości i kryteria otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 55 % wartości inwestycji. Ponadto przedstawiciele Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. omówią realizowane instrumenty proeksportowe, a Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprezentuje Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców.


Spotkanie odbędzie się dnia 24.07.2019r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ( I piętro pok. 112). Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dn. 23.07.2019r. pod nr tel. 23 693 31 02.

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (W-M SSE) działając w imieniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii wydaje decyzje o wsparciu przedsiębiorcom z północnej części województwa mazowieckiego. Przedsiębiorcy zamierzający inwestować w północnej części województwa mazowieckiego mogą uzyskać pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 55% wartości inwestycji. Uzyskanie ulgi podatkowej jest możliwe po spełnieniu dwóch kryteriów: ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości, uzależnionej od stopy bezrobocia w powiecie realizacji nowej inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa) oraz jakościowych (wspierających projekty zakładające m.in. prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne warunki dla pracowników). Zwolnienie przydzielane jest na czas określony, dla województwa mazowieckiego jest to okres 12 lat.

Pomoc publiczną mogą otrzymać firmy z sektora tradycyjnego przemysłu oraz firmy z sektora nowoczesnych usług tj. usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe, usługi w zakresie badań i analiz-technicznych czy księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), centra rozliczeniowe.
Z pomocy nie mogą natomiast skorzystać firmy prowadzące m.in. działalność w zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych, handlu hurtowego i detalicznego, usługi hotelarskich produkcji i dystrybucji energii elektrycznej czy produkcji wyrobów tytoniowych i alkoholowych.

Więcej szczegółów o udzielanym przez W-M SSE wsparciu znaleźć można na stronie internetowej http://www.wmsse.com.pl