Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

szkolenie

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych.

 

Szkolenie odbędzie się 26 października 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu o godzinie 16:00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 osoby, które będą chciały uczestniczyć w szkoleniu proszone są o wcześniejsze zapisanie się pod nr tel. /23/ 69 33 123 lub drogą e-mail: do dnia 23.10.2020 r.

Program szkolenia:

1. Procedura otwartego konkursu ofert- ogłoszenie konkursu i elementy niezbędne i fakultatywne.

2. Omówienie elementów druku oferty –

3. Umowa realizacji zadania publicznego:

4. Sprawozdanie z realizacji zadania:

5. Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów.

6. Realizacja i rozliczanie zadań realizowanych w czasie pandemii.

Prowadzący: Artur Gluziński