szkolenie

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych.

 

Szkolenie odbędzie się 26 października 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu o godzinie 16:00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 osoby, które będą chciały uczestniczyć w szkoleniu proszone są o wcześniejsze zapisanie się pod nr tel. /23/ 69 33 123 lub drogą e-mail: do dnia 23.10.2020 r.

Program szkolenia:

1. Procedura otwartego konkursu ofert- ogłoszenie konkursu i elementy niezbędne i fakultatywne.

2. Omówienie elementów druku oferty –

 • jak przygotować ofertę: opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów,
 • zasady konstrukcji budżetu zadania.

3. Umowa realizacji zadania publicznego:

 • zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,
 • przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
 • rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,
 • procedura zwrotu dotacji,
 • inne wymogi wprowadzone przez umowę,
 • załączniki do umowy.

4. Sprawozdanie z realizacji zadania:

 • elementy sprawozdania,
 • sprawozdanie częściowe i końcowe,
 • rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
 • rozliczenie rezultatów,
 • załączniki do sprawozdania.

5. Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów.

6. Realizacja i rozliczanie zadań realizowanych w czasie pandemii.

Prowadzący: Artur Gluziński