Informacja o szkoleniu

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Pomiechówku biuro w Nasielsku zaprasza na szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Termin szkolenia 5 października br. godz. 9:00

Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (sala konferencyjna)

Kontakt: 785 876 749