speW bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego bierze udział w konkursie pod nazwą „Szkoła młodych patriotów”.  Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 30 listopada 2017 r. do 30 maja 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoły młodych patriotów” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. Udział w VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła młodych patriotów” to świetna okazja dla szkół do pogłębiania wiedzy historycznej i postaw patriotycznych wśród swoich uczniów, zwłaszcza w świetle zbliżającej się rocznicy.

Regulamin konkursu:
1.    Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych  w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
2.    Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Szkoła młodych patriotów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 7 spośród 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu
Zadania konkursu, które wybraliśmy do realizacji:
1.    Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
2.    Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
3.    Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
4.    Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
5.    Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocena  na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
6.    Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
7.    Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła młodych patriotów”, który w okresie od 30.11.2017 r. do 02.03.2018 r., przeprowadzi w formule e -learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Krzysztof Macias