informacja

W związku ze zmianą Regulaminu dotyczącego działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz wniosku o oszacowanie szkód informujemy, że do wniosku nie jest wymagany wypis z rejestru gruntów.

 

W związku z sygnałami od rolników z terenu Gminy Nasielsk odnośnie szkód w uprawach wyrządzonych przez suszę Burmistrz Nasielska  podaje do publicznej wiadomości, że możliwe jest składanie wniosków o szacowanie szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – susza.

Termin składania wniosków wraz z załącznikami - do dnia 10 lipca 2018 r.

Do wniosku producent rolny dołącza:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok,
  2. Kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestru Zwierząt(IRZ)/ księga stada/ paszporty,

Zgodnie z regulaminem działania Komisji w sprawach oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej
w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ustalenie wysokości szkody możliwe jest do czasu zbioru głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

 

Wniosek dostępny jest na stronie www.nasielsk.pl lub w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (II piętro, pokój 201), gdzie można również uzyskać szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnianiu wniosków  (tel. 23 69 33 077).

pdf  Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 22 czerwca 2018r.
 pdf  Wniosek o szacowanie szkód