Święto Chrztu Polski14 kwietnia 2022 r. obchodzimy Święto Chrztu Polski. Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r. zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości.