80673828 596892067805702 7014467070871994368 n

W dniu dzisiejszym do nasielskiego magistratu trafiło Betlejemskie Światło Pokoju. Na ręce Sekretarza Nasielska – Pana Marka Maluchnika – przekazali je przedstawiciele nasielskiego środowiska harcerskiego ZHP i ZHR.

Warto podkreślić, że Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest już od 29 lat i  mimo zmieniających się warunków politycznych, nigdy nie zdarzyło się by światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania.

Hasłem tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju jest „Światło, które daje moc”. Nawiązuje ono do słów Jana Pawła II wypowiedzianych na krakowskich Błoniach w 1979 r.