Świąteczna Zbiórka DarówMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku w porozumieniu z Bankiem Żywności w Ciechanowie w dniach 30.11.2018 r. - 01.12.2018 r. przeprowadził „Świąteczną zbiórkę żywności”. Wolontariusze współpracujący z MOPS w Nasielsku odbierali produkty żywnościowe w trzech nasielskich marketach: Guliwer, Biedronka i Tesco.Dzięki ofiarności mieszkańców naszej gminy zebrana żywność  trafiła aż do 70 rodzin z terenu gminy Nasielsk. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Monika Nojbert - serdecznie dziękuje wolontariuszom oraz koordynatorom ze szkół:
•Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku 

•Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku

•Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku
Gorące podziękowania kieruje także do koordynatorów sklepów, a w szczególności do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy sprawili, że akcja po raz kolejny zakończyła się sukcesem.