18449589 1647147195326153 1483206317503296821 oW środę, dnia 10 maja na zaproszenie kierownika sklepu TESCO pani Sylwii Ćmoch spotkaliśmy się na uroczystym zakończeniu programu „Decydujesz, pomagamy” aby świętować razem z klientami, pracownikami sklepu oraz lokalnymi liderami w obecności mediów sukces Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji, której udało się pozyskać grant za projekt .pod hasłem „Łączy nas altana zrozumienia”. Uczestnikami spotkania byli: burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku Stanisław Tyc, prezes Fundacji aiDDia Ala Madeyski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku Agnieszka Mackiewicz, koordynatorka projektu Elżbieta Wróblewska wraz z uczniami klasy czwartej oraz przedstawiciele redakcji Gazety Nowodworskiej Wojciech Filipiak i Życia Nasielska Michał Brodowski.

Ogólnopolski program „Decydujesz, pomagamy” ma na celu udzielenie wsparcia lokalnym organizacjom i społecznikom, którzy chcą zmienić na lepsze swoje najbliższe otoczenie. W każdym ze 145 regionów został przyznany grant w wysokości 5 000 zł. O tym, która organizacja otrzymała to dofinansowanie, zdecydowali mieszkańcy poszczególnych regionów w otwartych głosowaniach, które odbyły się w dniach od 8 marca do 4 kwietnia. Na Mazowszu przyznano 17 grantów najlepszym projektom, które będą poprawiać jakość funkcjonowania najbliższego otoczenia. Wśród nich znalazł się z ilością 18 060 głosów zebranych w sklepach Tesco w Nasielsku, Makowie Mazowieckim i Pułtusku nasielski projekt. Działania będą realizowane od 1 czerwca do 30 września 2017r..
Rozpoczynamy od zorganizowania galerii plenerowej, którą wystawimy na szkolnym płocie w Dniu Dziecka 1 czerwca. Chcielibyśmy wystawić rekordową ilość obrazów ukazujących najróżniejsze kompozycje kwiatowe. W ostatnim tygodniu roku szkolnego w dniu 19 czerwca (poniedziałek) planujemy zorganizować Paradę Zrozumienia z udziałem maksymalnej ilości osób. Już dzisiaj zapraszamy dorosłych i dzieci do udziału w tym radosnym wydarzeniu. Zachęcamy wszystkich uczestników do przebrania się w barwne stroje nawiązujące do elementów środowiska naturalnego. Możecie przygotować hasła i transparenty o tematyce obywatelsko-ekologicznej oraz różne piosenki. Dołączymy do tego listy, które wręczymy po drodze przemarszu adresatom.
W wakacje zbudowana zostanie nasza Altana Zrozumienia i zagospodarujemy teren wokół niej. Spodziewamy się również, że przy naszej szkole jesienią wykonana zostanie inwestycja dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pod nazwą ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza.
Na początku września zorganizujemy „Narodowe Czytanie w Altanie” a na końcu września zaprosimy na imprezę o nazwie Podwieczorek Grantowy podczas którego wystawimy spektakl słowno-muzyczny.
Podczas uroczystości w TESCO było nam niezwykle miło wysłuchać podziękowań ze strony organizatorów spotkania.. Nasi liderzy mieli okazję zadeklarować dalsze wsparcie abyśmy razem wprowadzali w życie pomysły na poprawę najbliższej okolicy. Jednocześnie zostaliśmy poinformowani, ze już 15 maja br. rusza kolejna trzecia edycja programu. Zasygnalizowaliśmy, że z chęcią do niej przystąpimy. Opracowujemy bowiem z Nasielskim Towarzystwem Kultury reprezentowanym przez prezesa Krzysztofa Maciasa kolejny nasz projekt tym razem pod nazwą „Porusza Nas Siłownia Zrozumienia”. .
Zaufanie, współpraca a przede wszystkim zrozumienie (sztandarowe słowo zaczerpnięte od Fundacji aiDDia) to wartości, które już na dobre zadomowiły się w nasielskiej społeczności. Dzięki temu jesteśmy super zespołem w super szkole. Razem staramy się tworzyć super samorząd.. Coraz nam bliżej do tego ale aby lepsze było nasze życie publiczne zapraszamy do współdziałań.


Koordynatorka
Elżbieta Wróblewska