Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

STANOWISKO KOMITETU HONOROWEGO OBCHODÓW
30-LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY NASIELSK

Koleżanki i koledzy samorządowcy,

Mieszkańcy Gminy Nasielsk.

30-lecie Samorządu Gminy Nasielsk30 lat temu w Senacie RP została przygotowana ustawa o samorządzie terytorialnym, która zmieniła polską rzeczywistość przywracając Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 roku, a wybory odbyły się 27 maja 1990 r. W ponad dwóch tysiącach gmin wprowadzono samorząd. Rady narodowe, które funkcjonowały w PRL, zostały zastąpione radami gmin o znacznie większych uprawnieniach. Dzięki temu władza znalazła się bliżej ludzi.

Ten czas to niewątpliwie wiele zmian w naszym najbliższym otoczeniu. Każda inwestycja w Gminie związana jest z pracą i zaangażowaniem wielu ludzi – sołtysów, radnych, pracowników Urzędu, burmistrzów oraz mieszkańców. Proces rozwoju Gminy Nasielsk to wspólne dzieło, którego głównym zadaniem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.  Na przestrzeni tych lat samorządowcy musieli dokonywać wyborów, również tych trudnych. Zawsze jednak w sercu mieli dobro naszych obywateli. Często praca samorządowca jest niedoceniania i krytykowana. Jednak musimy pamiętać o tym, że samorząd oparty jest o dialog i wsparcie. To wspólnie budujemy Gminę, odnosimy sukcesy czy przeżywamy porażki.

 

Mamy październik 2020 roku. Niewątpliwie trudny czas związany z pandemią COVID-19, który zaburzył nasze dotychczasowe życie. Wirus jest przeszkodą, z którą wspólnie musimy się zmierzyć, przeciwstawić i zwyciężyć. Często ambitne plany są weryfikowane i burzone przez zmieniającą się nieustannie rzeczywistość, a ta niestety nie pozwala nam bezpiecznie zorganizować obchodów 30-lecia samorządu Gminy Nasielsk. Pierwotnie uroczystości miały odbyć się w maju, lecz ze względu na stan epidemiologiczny przenieśliśmy je na listopad z myślą, że spotkamy się wspólnie, jak rodzina samorządowców, tak jak miało to miejsce w 2010 roku w Hali Sportowej w Nasielsku. Niestety liczba zakażonych na COVID-19 wynosi obecnie kilka tysięcy dziennie i nic nie wskazuje na to, aby miała maleć, a organizacja święta samorządu skupiłaby bardzo dużą liczbę osób w jednym miejscu, postanowiliśmy zatem odwołać oficjalne uroczystości 30-lecia samorządu Gminy Nasielsk.

Mamy poczucie powagi wydarzenia i czasu, który jest za nami, jak również przed nami. Dlatego też postanowiliśmy wydać album okolicznościowy na 30-lecie samorządu Gminy Nasielsk, który będzie stanowił pamiątkę dla przyszłych pokoleń oraz przygotowaliśmy symboliczne piny z herbem naszej Gminy, które przekażemy drogą poczty tradycyjnej do naszych radnych, sekretarzy, zastępców burmistrza, burmistrzów. Publikacja będzie dostępna również w Nasielskim Ośrodku Kultury, Bibliotece w Nasielsku oraz Urzędzie Miejskim w Nasielsku dla wszystkich zainteresowanych.

Na koniec składamy pozdrowienia i życzenia zdrowia dla wszystkich naszych mieszkańców. Zapewniamy o naszym wsparciu, jesteśmy myślami z Wami wszystkimi. Do zobaczenia w każdym zakątku naszej Gminy.

 

Z wyrazami szacunku

Bogdan Ruszkowski - Przewodniczący Komitetu Honorowego

Tadeusz Modzelewski

Michał Wójciak

Wojciech Ostrowski

Katarzyna Rusek

Wojciech Andrzej Królak

Dariusz Leszczyński

Bernard Dariusz Mucha

Katarzyna Świderska

Jerzy Lubieniecki