odppsucin 1Publikujemy stanowisko Burmistrza Nasielska w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w Psucinie.