banner stacja meteoW dniu 21 kwietnia 2021r. oddana została do użytku automatyczna stacja meteorologiczna ramach zadania: "ZAKUP I MONTAŻ automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Gminie Nasielsk"

W ramach zadania wykonany został:

  • logger pomiarowy wraz z systemem transmisji danych przez łącza GSM, umieszczony w szafie z tworzywa,
  • maszt kratownicowy aluminiowy H=12m,
  • zestaw zasilania autonomicznego: panel solarny i turbina wiatrowa wraz z buforem akumulatorowym,
  • ogrodzenie.

Stacja umożliwia pomiar danych z następujących czujników:

  • wiatromierz,
  • temperatury i wilgotności powietrza oraz czujnik temperatury „bis” w osłonie antyradiacyjnej,
  • czujnik temperatury przygruntowej w osłonie antyradiacyjnej oraz czujnik temperatury gruntu,
  • deszczomierz,
  • czujnik usłonecznienia.

Stacja została włączona do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej JUNG oraz umożliwia nieograniczony i nieodpłatny dostęp do danych meteorologicznych zbieranych przez automatyczną stację meteorologiczną mieszkańcom województwa mazowieckiego za pomocą poniższej strony internetowej: http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Nasielsk

Zadanie zrealizowała firma: „A - STER” s.c. z siedzibą przy ul. Blokowej 3 w Krakowie za łączną kwotę: 60 710,00 zł, w tym 48 000,00 zł dofinansowania w Urzędu Marszałkowskiego.

Zadanie zostało współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”.